Szkolenia i rozwój

Szkolenia, warsztaty i treningi w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności miękkich prowadzimy od roku 2004 (wówczas jako dział szkoleniowo-doradczy firmy Euronet). Na początku 2009 roku, na skutek dynamicznego rozwoju firmy-matki, z Euronetu wydzielił się Euronet-Edu jako samodzielna organizacja biznesowa, pozostając członkiem Grupy Euronet. Swoją ofertę kierujemy głównie do średnich i małych przedsiębiorstw, fundacji, jednostek edukacyjnych, a także osób prywatnych, które chcą dbać o swój rozwój.

Co nas wyróżnia?
Wszelkie prowadzone przez nas szkolenia, projekty szkoleniowe i projekty rozwojowe są tworzone dla konkretnego Klienta (można rzec: dedykowane dla Klienta). Oczywiście, korzystamy z naszych dobrych praktyk, doświadczeń, sprawdzonych w działaniu rozwiązań, nigdy jednak nie proponujemy „gotowców” nie dostosowanych do potrzeb Klienta.
Naszym ogromnym atutem jest zespół – ludzi zmotywowanych, przygotowanych merytorycznie i metodycznie. Wszystkie nasze działania są nakierowane na realizację założonych celów szkoleniowych i osiągnięcie takich rezultatów, które przyniosą naszym Klientom praktyczną korzyść. Dewiza Grupy Euronet: „Pracujemy z ludźmi i dla ludzi” jest wartością w Euronet-Edu.

Oferta na skróty:

 • szkolenia,
 • treningi i warsztaty interpersonalne,
 • treningi kompetencji miękkich,
 • kreatywność i innowacyjność – warsztaty,
 • warsztaty psychologiczne i integracyjne,
 • szkolenia dedykowane,
 • konsultacje szkoleniowe,
 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • pomiar efektywności szkoleń,
 • coaching.

Doradztwo dla Firm

Działamy głównie w obszarze rozwoju kompetencji miękkich kadry pracowniczej klientów biznesowych, placówek edukacyjnych, instytutów i organizacji non profit. Przygotowując działania rozwojowe, często wspieramy Klientów działaniami doradczymi, tak by prowadzone przez naszych konsultantów projekty rozwojowe precyzyjnie realizowały postawione cele szkoleniowe rozumiane jako nabycie przez dany szkolony zespół określonych umiejętności i sprawności na założonym poziomie.

Projekty doradcze realizujemy bazując na podobnej metodyce co projekty szkoleniowe. Czy jest to wsparcie w zarządzaniu kompetencjami, tworzenie i wdrażanie systemów ocen okresowych i budowanie modeli kompetencyjnych, czy też rekrutacja i selekcja – rozpoczynamy zazwyczaj od analizy potrzeb rozwojowych, przygotowujemy modele rozwiązań i rekomendacji, by przedyskutować je z Klientem (jego kadrą menedżerską). Po wyborze danego rozwiązania planujemy działania i konsekwentnie je realizujemy. Nie zostawiamy Klienta samego z wdrożeniem rozwiązania, aktywnie w tym pomagamy, monitorujemy i doradzamy. Koniec projektu doradczego to ewaluacja efektów oraz rekomendacje działań na przyszłość.

Oferta na skróty:

 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • systemy ocen okresowych,
 • zarządzanie kompetencjami, tworzenie modeli kompetencyjnych,
 • doradztwo szkoleniowe,
 • rekrutacja i selekcja (do grup zadaniowych),
 • Development Center i Assessment Center – wsparcie w tworzeniu i realizacji,
 • doradztwo rozwojowe i psychologiczne,
 • kompetencje miękkie – pomiar i szkolenie.

PR i komunikacja

Wiele projektów szkoleniowych czy doradczych nie może istnieć bez ich promocji – mamy tu na myśli zarówno kreowanie wizerunku na zewnątrz organizacji Klienta, jak i wizerunek wewnętrzny, którego odbiorcami są pracownicy i kadra menedżerska. Aby zapewnić projektom sukces, konieczne jest, aby otoczenie biznesowe, współpracownicy i pracownicy Klienta znali i akceptowali cele i kierunki rozwoju organizacji. I taki efekt Public Relations jest celem naszych działań. Prowadzimy także klasyczne działania Public Relations, jak również Events PR.

Czasami pracujemy dla organizacji, w których można zauważyć symptomy problemów czy wręcz minikonfliktów wewnętrznych, np. na poziomie komunikacji, pracy w działach i/lub w zespołach zadaniowych. Wówczas oprócz projektów rozwojowych i kreowania wizerunku prowadzimy działania wspierające, które mają na celu rozwiązanie problemów i przywrócenie dobrych relacji w organizacji. Jest to działanie na pograniczu wewnętrznego public relations, mediacji i komunikacji wewnętrznej. Aby efektywnie realizować cele, mamy w zespole doświadczonych psychologów praktyków. Przewodzi nam psycholog-superwizor z dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym.

Oferta na skróty:

 • Public relations – projekty,
 • Events PR – wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu,
 • systemy komunikacji wewnętrznej,
 • komunikacja w sytuacji zmiany,
 • komunikacja w konflikcie,
 • komunikacja projektowa – wizerunkowe wsparcie projektów,
 • mediacje biznesowe i społeczne (uwaga: nie prowadzimy mediacji rodzinnych).